*[[Problem 142:http://projecteuler.net/index.php?section=problems&id=142]] [#dd505424]
*[[Problem 142:http://projecteuler.net/problem=142]] 「完全平方数コレクション」 [#dd505424]
x + y, x - y, x + z, x - z, y + z, y - zが全て平方数となる整数の組 x > y > z > 0で, 最小の x + y + z を求めよ.

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS