#author("2021-10-26T02:24:30+00:00","","")
*[[Problem 142:http://projecteuler.net/problem=142]] 「完全平方数コレクション」 [#dd505424]
x + y, x - y, x + z, x - z, y + z, y - zが全て平方数となる整数の組 x > y > z > 0で, 最小の x + y + z を求めよ.
&tex{x + y};, &tex{x - y};, &tex{x + z};, &tex{x - z};, &tex{y + z};, &tex{y - z}; が全て平方数となる整数の組 &tex{x}; > &tex{y}; > &tex{z}; > 0 で, 最小の &tex{x + y + z}; を求めよ.

IP:183.176.112.9 TIME:"2021-10-26 (火) 11:24:30" REFERER:"http://odz.sakura.ne.jp/projecteuler/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:93.0) Gecko/20100101 Firefox/93.0"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS